Advies • Begeleiding • ZZP

AB-ZZP

Administratie • Belastingen

Op de website van de belastingdienst kun je veel informatie vinden over aftrekbare kosten, de btw, bijtelling auto, het urencriterium etc.

Hieronder enkele fiscale regels uitgelicht.

Urencriterium
Voor bepaalde aftrekposten zoals de zelfstandigenaftrek, moet je voldoen aan het urencriterium. Dit betekent dat je op jaarbasis minimaal 1225 uren aan de onderneming moet hebben besteed en dat je meer tijd in de onderneming hebt gestoken dan in andere werkzaamheden (bijvoorbeeld in loondienst).
De tweede voorwaarde geldt niet voor ondernemers die in 1 van de 5 voorafgaande jaren geen ondernemer was.

Vanwege de coronacrisis mag je als ondernemer voor de periode van 1 maart 2020 tot 1 oktober 2020 ervan uitgaan dat je in deze maanden minimaal 24 uur in de week aan de onderneming hebt besteed, ook als dat feitelijk niet zo is.
Ten aanzien van de andere maanden moet je in principe wel aannemelijk kunnen maken dat je in die periode daadwerkelijk gemiddeld tenminste 24 uur in de week aan de onderneming hebt besteed.

Zelfstandigenaftrek
Over 2020 bedraagt de zelfstandigenaftrek maximaal € 7.030 (dat was € 7.280 in 2019).

In 2021 wordt de zelfstandigenaftrek waarschijnlijk verder verlaagd naar € 6.670.
Uiteindelijk moet de zelfstandigenaftrek uitkomen op een bedrag van € 3.240 in 2036.

De startersaftrek blijft € 2.123.

Kleineondernemersregeling (KOR)
Vanaf 1 januari 2020 is de KOR gewijzigd. Wanneer je op jaarbasis minder dan € 20.000 omzet maakt, kan je de Belastingdienst verzoeken om vrijstelling van BTW. Bij een BTW-vrijstelling bereken je geen BTW aan je klanten. Daar staat tegenover dat je ook geen BTW kunt terugvragen op kosten en investeringen.